หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ รับสมัคร ศูนย์การศึกษานครราชสีมา
ครั้งที่ 2
รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ

บัดนี้ - ถึง ศ. 8 ก.ค. 59    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  พฤ. 14 ก.ค. 59
วันสอบสัมภาษณ์ ส. 16 ก.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือก พ. 27 กค.. 59
ขึ้นทะเบียน

พ. 3 - จ. 8 สค. 59

ชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ. 3 - อ. 9 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศ ส.. 20 ส.ค. 59
(อาจเปลี่ยนแปลง)
เตรียมความพร้อม 24 ก.ค. - 14 ส.ค. 59
เปิดภาคการศึกษา ศ. 26 ส.ค.  59
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด
ดาวนโหลดประกาศรับสมัคร (ขยาย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร หน้า 1

ใบสมัคร หน้า 2

รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (คุณกัลญา) โทร  02-727-3872,  082-788-0117 
แฟกซ์ 02-375-9164
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด

โทร  0-4475-6790, 08-9844-8455 (นภาวรรณ),
08-5861-0955 (ดารารัตน์), 09-9729-9040 (พรณรงค์)
www.nidasikew.com

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รายละเอียด

     
ภูมิทัศน์ สำนักงาน อาคารเรียน
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th