หน้าหลัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร
ประวัติความเป็นมา
รายชื่อคณาจารย์
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
บุคลากรศูนย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
กำหนดการต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
FAQ ศูนย์
ฟอร์มขอรับข่าวสาร
ติดต่อศูนย์การศึกษา


กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ รับสมัคร ศูนย์การศึกษาอุดรธานี รุ่นที่ 23

ครั้งที่ 1

รับใบสมัคร/ดาวน์โหลด ใบสมัคร/สมัครสอบ -ยื่นด้วยตนเอง : บัดนี้ –  29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 4 มีนาคม 2559
วันสอบสัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก 18 มีนาคม 2559
ขึ้นทะเบียน 28 มีนาคม - 31 มีนาคม 2559
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
ปฐมนิเทศ 3 กรกฎาคม 2559
เตรียมความพร้อม 17 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2559
เปิดภาคการศึกษา 26 สิงหาคม 2559
ดาวน์โหลดประกาศพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (คุณกัลญา) โทร  02-727-3872,  082-788-0117  แฟกซ์ 02-375-9164
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด (คุณศุภาวดี) โทร  042-243-380 ,086-6349066
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รายละเอียด

     
  Copyright © 2008 The National Institute of Development Administration (NIDA).
All rights reserved Mail to web master :
gspa@nida.ac.th